Hoppa till innehåll
Start / Verksamhet / Bebyggelse / Inspiration / Litteraturtips

Litteraturtips

Andersson, Roland, Hamrin, Örjan & Olsson, Daniels Sven, Bygga och bo i Dalarna, Gidlund i samarbete med Svensk bostadsmässa i Dalarna 1991, Hedemora, 1989

Andersson, Roland, Byar och fäbodar i Leksands kommun: kulturhistorisk miljöanalys, Dalarnas mus., Falun, 1983

Andersson, Roland, Byar och fäbodar i Rättviks kommun: kulturhistorisk miljöanalys, Dalarnas museum, Falun, 1987

Andersson, Roland, Husets själ: mångformig enhetlighet : öppen slutenhet, ”Vägskäl” produktion, Leksand, 2009

Att bygga på landsbygden och i byar, Byggnadsnämnden, Malung, 1985

Björklund, Stig & Pettersson, Täpp John-Erik (red.), Lima och Transtrand: ur två socknars historia. 3, Fehrms bokh. distributör, Malung, 1991

Gustafson, Carina, Kulturmiljöer i Mora kommun, Dalarnas museum, Falun, 1991

Kjellin, Margareta & Ericson, Nina, Den röda färgen, 2 uppl., 2004

Levander, Lars, Övre Dalarnes bondekultur under 1800-talets förra hälft. 3, Hem och hemarbete, Jonson & Winter i distribution, Stockholm, 1947

Norell, Maria & Sundström, Kjell, Kulturmiljöer i Gagnefs kommun: kulturhistorisk miljöanalys, Kommunen, Gagnef, 1993’

Olsson, Daniels Sven (red.), Dalarna: Dalarnas hembygdsbok. Årg. 71(2001) Arkitektur i Dalarna, Falun, 2001

Pettersson, Täpp John-Erik, Bebyggelse i Orsa kommun: kulturhistorisk miljöanalys, Dalarnas mus., Falun, 1983

Bedoire, Fredric, Den svenska arkitekturens historia 1000-1800, Stockholm, 2015

Bedoire, Fredric, Den svenska arkitekturens historia 1800-2000, 2015

Byggnadskultur: meddelande från Svenska föreningen för byggnadsvård, Svenska föreningen för byggnadsvård, Stockholm, 1978-

Christensson, Jakob (red.), Signums svenska kulturhistoria. Stormaktstiden, Signum, Lund, 2005

Christensson, Jakob (red.), Signums svenska kulturhistoria. Renässansen, Signum, Lund, 2005

Christensson, Jakob (red.), Signums svenska kulturhistoria. Frihetstiden, Signum, Lund, 2006

Christensson, Jakob (red.), Signums svenska kulturhistoria Gustavianska tiden, Stockholm, 2007

Christensson, Jakob (red.), Signums svenska kulturhistoria Karl Johantiden, Stockholm, 2008

Christensson, Jakob (red.), Signums svenska kulturhistoria Det moderna genombrottet, Stockholm, 2008

Hellspong, Mats & Löfgren, Orvar, Land och stad: svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid, 2. uppl., Gleerup, Malmö, 1994

Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, 5. uppl., Lund, 2014

Lange, Ulrich, Ladugården: om lantbrukets bebyggelse och arkitektur 1600-2000, Nordiska museets förlag, Stockholm, 2011

Paulsson, Gregor, Svensk stad D. 1 Liv och stil i svenska städer under 1800-talet, 3. tr., Lund, 1976, 1972

Paulsson, Gregor, Svensk stad D. 2 Från bruksby till trädgårdsstad, 3. tr., Lund, 1976, 1972

Westergren, Christina, Waldetoft, Dan & Tornehave, Marie (red.), Bygga och bo: Nordiska museets och Skansens årsbok 2013, Stockholm, 2013

Wilke, Åsa, Villaträdgårdens historia: ett 150-årigt perspektiv, Ny utg., Stockholm, 2014

Stenholm Jakobsen, Rune, Hamla lövträd: en manual, Hantverkslaboratoriet, Mariestad, 2013

Björck, Cecilia, Energiboken: energieffektivisering för småhusägare, Stockholm, 2011

Mattsson, Johan, Tilläggsisolering och fuktproblem, Byggnadskultur., 2013:1, s. 20-24: ill., 2013

Lundstedt, Sven, Tilläggsisolera – men inte för mycket, Byggnadskultur., 2005:1, s.24-26, 2005

Antell, Olof & Lisiński, Jan, Fönster: historik och råd vid renovering, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2000

Hantverket i gamla hus, 4., rev. uppl., Balkong i samarbete med Svenska byggnadsvårdsföreningen, Stockholm, 2007

Hidemark, Ove, Så renoveras torp & gårdar, Elfte utgåvan, Stockholm, 2017

Jarnerup Nilsson, Liselotte, Fönster & dörrar på äldre hus, Västerås, 2011

Lindström, Pernilla (red.) Hålla hus handbok: byggnadsvård i norr. Skellefteå: Hålla hus

Malmborg, Andreas af & Månsson, Johan, Trähus: en handbok, Prisma, Stockholm, 2002

Mårtensson, Hans, Förstukvistar & verandor, Rev. utg., Ica, Västerås, 1999

Ridderstrand, Stellan & Wenander, Vicki (2018). Byggnadsvård för lägenheter 1880-1980. [Stockholm]: Bonnier fakta

Stenbacka, Alf & Stenbacka, Eva, Gamla fönster: renovera, restaurera och underhålla, Stockholm, 2010

Thurell, Sören, Vårda och renovera trähus, Natur och kultur/Fakta etc., Stockholm, 2005

Tunander, Britt & Tunander, Ingemar, Kakelugnar, spisar och kaminer, Ica bokförl., Västerås, 1982

Almevik, Gunnar, Byggnaden som kunskapskälla, Göteborgs universitet, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2012,Göteborg, 2012

Andersson, Göran, Timmerbyggnader: tematiska undersökningar av traditionella timringsmetoder, Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, Mariestad, 2016

Andersson, Göran & Blomberg, Anna, De nordsvenska timmerhusens konstruktion: Golv, Timmerdraget, Östersund, 2008

Andersson, Göran & Blomberg, Anna, De nordsvenska timmerhusens konstruktion: Tak, Timmerdraget, Östersund, 2008

Andersson, Göran & Blomberg, Anna, De nordsvenska timmerhusens konstruktion: Väggar, Timmerdraget, Östersund, 2008

Karlsdotter Lyckman, Kerstin, Historiska oljefärger i arkitektur och restaurering, Diss. Stockholm : Kungliga tekniska högskolan, 2005,Vara, 2005

Källbom, Arja, Tjära på trätak: en kunskapssammanställning, Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, Mariestad, 2015

Lilja, Joakim, Handbok i kallmurning, Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, Mariestad, 2015

Paulsson, Gregor (red.), Hantverkets bok. 2, Snickeri, Lindfors, Stockholm, 1934

Paulsson, Gregor (red.), Hantverkets bok. 6, Träbyggnadskonst, Lindfors, Stockholm, 1938

Ivarsson, Per Arne, Traditionell och modern puts, Byggnadskultur., 2009:1, s. 16-17, 2009

Paulsson, Gregor (red.), Hantverkets bok 4 Mureri, Stockholm, 1936

Sewén, Frida, Tegeltak – återanvändning och återläggning, 2017

Hadmyr, Johanna, Kalkfärg till vardags, Byggnadskultur., 2010:3, s. 42-43, 2010

Paulsson, Gregor (red.), Hantverkets bok. 1, Måleri, 2. uppl., Lindfors, Stockholm, 1934

Broström, Ingela, Ge inte upp!: visst går det att renovera smide och gjutjärn, Byggnadskultur., 2001:4, s. 10-15, 2001

Carlsson, Roine, Spik och spikning., Byggnadskultur., 2000:1, s. 38-39, 2000

Källbom, Arja, Målning av takplåt på kulturhistoriska byggnader: en kunskapssammanställning, 1. uppl., Göteborgs Universitet, Hantverkslaboratoriet, Göteborg, 2014

Eternit, Riksantikvarieämbetet, Visby, 2014

Hadmyr, Johanna, Fasadmosaik kan omfogas och bevaras Byggnadskultur., 2007:4, s. 34-35, 2007

Lindström, Pernilla, Vård och underhåll av masonit Byggnadskultur., 2007:4, s. 14-16, 2007

Martinsson, Olof, Underhåll av eternit, Byggnadskultur., 2006:3, s. 13-14, 2006

Molin, Christer, Betong: därför skadas den : så kan den repareras, Byggnadskultur., 2004:4, s.9-12, 2004

Schlyter, Olga, Eterniten på väg ut ur skamvrån?, Byggnadskultur., 2006:3, s. 10-12, 2006

Wilson, Olle, Glasbetong, Byggnadskultur., 2003:3, s. 24-25, 2003

Hall, Thomas (red.), Rekordåren: en epok i svenskt bostadsbyggande, 1. uppl., Karlskrona, 1999

Söderqvist, Lisbeth, Att gestalta välfärd: från idé till byggd miljö, Stockholm, 2008

Christensson, Jakob (red.), Signums svenska kulturhistoria 1900-talet, Stockholm, 2009

Björk, Cecilia, Reppen, Laila & Nordling, Lars, Så byggdes villan: svensk villaarkitektur från 1890 till 2010, Formas, Stockholm, 2009

Larsson, Marianne, Köket: hemmets hjärta, Stockholm, 2013

Lund, Kristina, Badrummet: från balja till spa, Stockholm, 2013

Lund, Kristina, Tvättstugan: en svensk historia, Stockholm, 2009

Womack, Anna, Sovrummet: bäddat för förändring, Stockholm, 2013

Perers, Maria, Wallin, Leif & Womack, Anna, Vardagsrummet: en plats för allt och alla, Stockholm, 2013

Nylander, Ola, Svensk bostad 1850-2000, 1. uppl., Lund, 2013

Isacson, Maths, Industrisamhället Sverige: arbete, ideal och kulturarv, 1. uppl., Lund, 2007

Lange, Ulrich, ’Lantbruksarkitekturen: internationella strömningar i svensk tolkning’, Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 : studier av de areella näringarnas geografi och historia., S. 169-188, 2011

Tägil, Tomas, Gustavsson, Tomas & Bergkvist, Kristina, Modernismens tegelfasader: en historia om nittonhundratalets tegelarkitektur : om efterkrigstidens byggnadsteknik …, Arkus, Stockholm, 2011

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content