Start / Verksamhet / Bebyggelse / Timmerhuskulturen / Timmertraditionen

Timmertraditionen

Våra bevarade medeltida timmerbyggnader är ett viktigt bidrag inom den internationella byggnadskonsten. Timringskonsten har lång tradition och intressant utveckling, från ett naturligt och nödvändigt resursutnyttjande till ett sätt att utmärka identitet och stolthet över lokal hantverkstradition. Trots ett utbrett industriellt bostadsbyggande kring 1960-talet behöll timmermännen sitt fasta tag om bilyxan!

Dalarnas museum möter timmerhusen i olika typer av arbetsuppgifter; genom till exempel rådgivning, inom inventering av modernismens bebyggelse och i kunskapsspridande projekt.