Start / Verksamhet / Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund / Sockenvapnen i Dalarna

Sockenvapnen i Dalarna

Sätta sin socken på kartan

Dalarna intar med sin långa tradition av sockenvapen och -fanor en särställning på det heraldiska området. Med början 1920 skapades under en trettioårsperiod heraldiska vapen och fanor för varje stad och socken i Dalarna. Särskilt intensivt pågick denna process under 1940-talet, då de hotfulla krigsåren ökade känslan för hembygden och dess symboler. Situationen 1951 var den, att landskapets samtliga 55 förvaltningsenheter (städer, köpingar och socknar) då hade antagit egna heraldiska vapen, vilket saknar motsvarighet i övriga delar av landet.

Läs mer om sockenvapen i Dagsverket nr 4-2012