Fäbodsristningar

Bland det mest intressanta jag fått vara med att dokumentera är fäbodristningar på sten och träd. Fäbodristningar har oftast gjorts av de fäbodkullor som vallade djuren ute på skogen runt fäbodarna. För det mesta har de ristat in namninitialer och årtal och ibland människofigurer, korstecken, rutmönster, pentagram, kyrkor, tältkåta med kors och någon enstaka gång en text och till och med korta berättelser i dalarunor eller vanliga bokstäver,. En berättelse på en berghäll handlar t ex om att få hälsan med hjälp av Gud allsmäktige i berget. På ett träd har en vallkulla år 1848 huggit in ”Vi har det bra som fan” och på ett annat träd har någon huggit in ”Det är lett” vilket betyder att det är tråkigt.

Maria Lannerbro Norell, arkeolog Dalarnas museum

T.v. Ett utsmyckat korstecken, fäbodristning på sten, Skommarhällan i Åppelbo socken.
T.h. Fäbodristningar på träd på Halgonberget i Rättviks socken.

Jag tycker att det var väldigt spännande när vi under Skog & historia-inventeringarna i Malungs kommun 1997 hittade flera fina fäbodristningar i stenblock. Det som var extra roligt var att många ristningar innehöll bilder av människor med detaljerade klädedräkter. Läs mer i Skogens historier del 7.

Greger Bennström, arkeolog Dalarnas museum

Bilden visar en renritning av en kvinnofigur på fornlämning RAÄ-nr 493:1 i Lima socken.
Skip to content