Liggande hönor

Bland det mest intressanta jag fått vara med att registrera i fornlämningsregistret är uppallade stora stenblock, s k liggande hönor, vilka bl a har använts som gränsmarkeringar och i magiska syften. Det finns än idag en del spännande gamla berättelser och traditioner kring en del liggande hönor.

Maria Lannerbro Norell, arkeolog Dalarnas museum

Skip to content