Aktuellt


Så här jobbar vi för att minska smittspridningen av covid-19.


Fyra föreningar delar på Dalarnas museums stimulansbidrag

Nyligen utlyste Dalarnas museum stimulansbidrag om totalt 50 000 kronor inom området kulturhistoria och kulturarv. Det var andra året i följd för en sådan utlysning. Utlysningen har varit riktad till mindre föreningar, stiftelser, museer och andra organisationer som arbetar med kulturarvet.

Genom bidragen vill Dalarnas museum stimulera till utvecklingen och utbudet av ett levande kulturarv. På så sätt hoppas museet kunna bidra till att alla som bor eller rör sig i Dalarna ska kunna ta del av kulturarvet på nära håll.

I år ville Dalarnas museum även uppmärksamma att det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt.

– Därför har vi särskilt letat efter ansökningar som på något sätt knyter an till teman som demokrati, demokratins utveckling, respekten för människors lika värde och fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och tryckfrihet, säger Christer Björklund, länsmuseichef.
Dalarnas kulturarv är minst sagt levande och har en imponerande bredd och idérikedom, fortsätter länsmuseichefen.

– Liksom förra året inkom flera intressanta ansökningar från olika håll i länet, som sammantaget visar att arbetet med

Beslut har nu fattats om att tilldela följande organisationer bidrag:

Internationella Kvinnoföreningen i Borlänge
Genom bidraget uppmuntras föreningens fortsatta arbete med en utställning för att synliggöra kvinnor från olika kulturer och etniciteter och deras betydelse för samhället. Dalarnas museum tror att utställningen och planerade kringaktiviteter kan bidra till en nyfikenhet och ett lärande om vikten av mångfald.

Leksands Folkhögskola
I Laknäs bedrevs tegeltillverkning med lokal lera under lång tid, först för husbehov men senare även för avsalu. Tillverkningen upphörde på 1950-talet, men lertagen finns kvar under senare växtlighet. Bidrag ges för att prova nytillverkning med Laknäsleran, som ett sätt att uppmärksamma lokal kulturhistoria, hållbarhetsfrågor, lokalproduktion och förståelse för hur Laknästegel tillverkades.

Sollerö hembygdsförening
Bidraget ges till föreningen som planerar att utveckla besöksverksamheten på Sollerön och förstärka upplevelsen och förståelsen för platsen. Föreningen vill göra det genom att producera och sätta upp fler informationstavlor på hembygdsgården och vid den natur-och kulturstig som finns i området, något som museet nu stödjer.

Föreningen Ingmarsspelen
Ingmarsspelen har under mer än 60 år levandegjort berättelsen om personerna i Nås som under sent 1800-tal utvandrade till Jerusalem och där bildade en koloni av troende. Bidraget beviljas för investering av viss utrustning. Den behövs för att i samband med spelen kunna visa upp delar av ett bildmaterial som kommer från den fotografiverksamhet som några av de utflyttade Nåsborna var med och skapade. Fotografierna visar bl a viktiga skeenden i det palestinska samhällets utveckling.


Aktuella program och föreläsningar hittar du här.
En av landets äldsta graffitimålningar finns i Falun! Vad berättar den om sin tid? Hur såg graffitiscenen ut runt tidigt 1990-tal? Vad kan man göra för att bevara gamla graffitimålningar? Dessa frågor diskuterades på plats vid graffitimålningen under ett samtal mellan Sara Hedström, Falu kommun, Tobias  Barenthin Lindblad, graffitikännare, och Adam Mol, Dalarnas museum.

Dalarnas museum tipsar!

Dalarnas museum är en del av Kulturresan.
Är du intresserad av att besöka fler av Dalarnas kulturhistoriska besöksmål? Köp kulturpasset som är fyllt med förmånliga erbjudanden!
Kulturresan

Skip to content