Start / På gång

På gång

Kalendarium

I vårt kalendarium hittar du program som arrangeras både i museet, digitalt och ute i länet.
Se vårt kalendarium för fler program.

Här hittar du biljetter till våra evenemang

02julAll DayMINNEN FRÅN DALARNA-en guidad visning av museet

03julAll DayMINNEN FRÅN DALARNA-en guidad visning av museet

Tassa genom Falun

En historieskattjakt, stadsvandring för barn. Mörksuggan har gömt en skatt och vill inte berätta var den finns. Som tur är har vi fått tag på en karta! En stadsvandring för barn där vi på ett lekfullt sätt upptäcker utforska staden och dess historia. Följ med och leta efter skatten!

Läs mer om stadsvandringen.

Förbokning krävs. Boka biljett
Datum: 1, 8, 15, 22, 29 juli och 5 aug

Hela stadsvandringsprogrammet från Falu kommun.

Synligt och osynligt i Falun – Sveriges näst största stad?

En stadsvandring med fokus på historiska Falun. 1600-talet är en intressant och viktig period i stadens historia. Följ med på en tur där vi visar både det som är synligt i dagens stad och med hjälp av arkeologiska resultat berättar om det som är dolt under ytan. Turen är ca 3km.

Datum: 7, 14, 21, 28 juli och 4 aug
Kl: 10.00 – ca 11.30
Start: Utanför Dalarnas museums entré

Pris: 150 kr / person (kostnadsfritt för medföljande barn under 18 år)
Förbokning krävs. Boka biljett

Hela stadsvandringsprogrammet från Falu kommun.

Minnen från Dalarna

Visning varje dag på svenska v. 25 – v. 33.
Kl 13.30. 95:- per vuxen och 40:- barn (upp till 20 år, rekommenderad ålder från 7år) 7år och under gratis.
Begränsat antal platser, förbokning rekommenderas. Boka biljett

Guided tours in English every Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Between w.26 – w.33.
Time: 3.30pm
Price:  95 SEK adult and 40 SEK children
Pre-booking is recommended.
Read more

Judiska spår i Dalarnas historia

Ur Judiska spår i Dalarna
Det här är den första ordentliga studie som genomförts om den judiska minoritetens historiska närvaro i Dalarna. Och den bjuder på ett intressant innehåll. När studien initierades genom en diskussion mellan Region Dalarnas Kultur- och bildningsförvaltning och Dalarnas museum om en av de nationella minoriteternas närvaro i regionen, stod det klart att det var en möjlighet att gå igenom och stärka ett kunskapsläge om en del av Dalarnas historia som hittills varit rätt magert. För ett kulturhistoriskt museum ingår det i samhällsuppdraget att beforska det förflutna och förmedla till omvärlden det som hittas. Sambanden mellan igår, idag och i morgon ingår i vardagen, liksom att kunskap och lärande har en självklar plats i vår gemenskap.
Christer Björklund, landsantikvarie

Läs hela studien här.


Kulturresan

Dalarnas museum är en del av Kulturresan. Är du intresserad av att besöka fler av Dalarnas kulturhistoriska besöksmål? Köp kulturpasset som
är fyllt med förmånliga erbjudanden!

Avesta Art
Carl Larsson-gården
Dalarnas museum
Falu Gruva
Ornässtugan
Hildasholm
Nils Olsson
Zornmuseet
Porfyrmuseet

Passet är giltigt i två år från inköpsdatum.
Pris 125:-
Läs mer om Kulturresan på Visit Dalarna
Kulturresan

Dalarna art trail

Planera sommarens konstresa
runt om i Dalarna!

Årets utställningsprogram presenteras i maj,
så varmt välkommen tillbaka då för att börja
planera sommarens konstresa runt om i Dalarna!

För bästa koll på vad som händer se facebook.com/dalarnaarttrail  
instagram.com/dalarnaarttrail 

> Här hittar du dessutom tips på andra smultronställen längs Dalarna Art Trail.

Magasinsflytten

År 2019 påbörjades museets magasinsflytt.

Museets magasin har fått nya bättre lokaler för ändamålet. På “Tallen” kommer var sak att ha sin plats när flytten är klar.

Läs mer om flytten här.


Stipendium att söka

Konstnärsstipendium ur Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna

Datum för ansökan 2022 kommer längre fram.

Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna har till ändamål att främja vetenskaplig forskning om konsten i Dalarna. Som en del i detta utdelar stiftelsen årligen ett eller flera stipendier till unga blivande konstnärer för deras utbildning. Kravet är att den sökande härstammar från eller bedriver sin verksamhet i Dalarna.

År 2021 uppgår det utdelningsbara beloppet till 25 000 kr.

Din ansökan bör innehålla CV, uppgifter om hur ett eventuellt stipendium kommer att nyttjas samt bilder och/eller andra beskrivningar av ditt konstnärskap. Ingen särskild ansökningsblankett föreligger.

Välkommen att skicka in din ansökan till någon av adresserna nedan senast xxx xxx 2022.

Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i Dalarna
Stipendium 2022
Dalarnas museum
Box 22
791 21 Falun

Epostadress: ahlenstiftelsen@dalarnasmuseum.se

Fyra föreningar delar på Dalarnas museums stimulansbidrag

Fyra föreningar delar på Dalarnas museums stimulansbidrag

Nyligen utlyste Dalarnas museum stimulansbidrag om totalt 50 000 kronor inom området kulturhistoria och kulturarv. Det var andra året i följd för en sådan utlysning. Utlysningen har varit riktad till mindre föreningar, stiftelser, museer och andra organisationer som arbetar med kulturarvet.

Genom bidragen vill Dalarnas museum stimulera till utvecklingen och utbudet av ett levande kulturarv. På så sätt hoppas museet kunna bidra till att alla som bor eller rör sig i Dalarna ska kunna ta del av kulturarvet på nära håll.

I år ville Dalarnas museum även uppmärksamma att det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt.

– Därför har vi särskilt letat efter ansökningar som på något sätt knyter an till teman som demokrati, demokratins utveckling, respekten för människors lika värde och fri åsiktsbildning, yttrandefrihet och tryckfrihet, säger Christer Björklund, länsmuseichef.
Dalarnas kulturarv är minst sagt levande och har en imponerande bredd och idérikedom, fortsätter länsmuseichefen.

– Liksom förra året inkom flera intressanta ansökningar från olika håll i länet, som sammantaget visar att arbetet med

Beslut har nu fattats om att tilldela följande organisationer bidrag:

Internationella Kvinnoföreningen i Borlänge
Genom bidraget uppmuntras föreningens fortsatta arbete med en utställning för att synliggöra kvinnor från olika kulturer och etniciteter och deras betydelse för samhället. Dalarnas museum tror att utställningen och planerade kringaktiviteter kan bidra till en nyfikenhet och ett lärande om vikten av mångfald.

Leksands Folkhögskola
I Laknäs bedrevs tegeltillverkning med lokal lera under lång tid, först för husbehov men senare även för avsalu. Tillverkningen upphörde på 1950-talet, men lertagen finns kvar under senare växtlighet. Bidrag ges för att prova nytillverkning med Laknäsleran, som ett sätt att uppmärksamma lokal kulturhistoria, hållbarhetsfrågor, lokalproduktion och förståelse för hur Laknästegel tillverkades.

Sollerö hembygdsförening
Bidraget ges till föreningen som planerar att utveckla besöksverksamheten på Sollerön och förstärka upplevelsen och förståelsen för platsen. Föreningen vill göra det genom att producera och sätta upp fler informationstavlor på hembygdsgården och vid den natur-och kulturstig som finns i området, något som museet nu stödjer.

Föreningen Ingmarsspelen
Ingmarsspelen har under mer än 60 år levandegjort berättelsen om personerna i Nås som under sent 1800-tal utvandrade till Jerusalem och där bildade en koloni av troende. Bidraget beviljas för investering av viss utrustning. Den behövs för att i samband med spelen kunna visa upp delar av ett bildmaterial som kommer från den fotografiverksamhet som några av de utflyttade Nåsborna var med och skapade. Fotografierna visar bl a viktiga skeenden i det palestinska samhällets utveckling.