Hoppa till innehåll

15oktAll DaynYA ARKEOLOGISKA RÖN I BORLÄNGE KOMMUNTunabygdens Gammelgård i Borlänge

Evenemangsdetaljer

Datum: 15 oktober
Tid: 12.00 – 15.30
Plats: Tunabygdens Gammelgård i Borlänge
Pris: Gratis

Kopparhyttan i Ornäs. Tid: 12:00-12:30
I Ornäs har en av de sydligaste hyttorna i Kopparbergslagen funnits. Vid undersökningar intill utloppet till Ösjön påträffades flertal timmerkonstruktioner efter vad som troligtvis är delar till en kopparhytta från 1600-talet.
Eva Carlsson & Emelie Svenman, Arkeologer Dalarnas museum

Vikingatida-medeltida boplatslämningar i Bro Tid: ca. 12:30-13:00
Bro är en del av den äldsta bebyggelsen centralt i Stora Tuna socknen. Platsen ligger strax norr om där den gamla landsvägen passerade över Tunaån. Här hittades boplatslämningar som förhoppningsvis kan vara spår efter en eller flera huskonstruktioner.
David Fahlberg, Arkeolog Dalarnas museum

Fornlämningar inom Borlänge kommun Tid: ca. 13:00-13:30
Omkring oss finns spår av det förflutna, det gäller bara att veta vad man ska titta efter. I Borlänge har flertal privatpersoner bidragit med tipps som lett till en djupare insikt om förhistorien i Borlänge.
Jenny Karlsson, Arkeolog, Dalarnas museum

13:30-14:00 PAUS 30 minuter

En vikingatida gravhög i Norr Romme Tid: ca. 14:00-14:30
Vid undersökningar i åkermarken vid Romme travbana påträffades resterna efter en vikingatida gravhög. Passande nog hittade vi både delar av hästutrustning och ben från häst i de delvis bevarade gravgömmorna.
Greger Bennström, Arkeolog Dalarnas museum

Hällristningarna på Lusberget, Tid: ca. 14:30-15:00
En presentation av resultatet från en sakkunnig besiktning av de omdiskuterade ristningarna på Lusberget i Stora Tuna. Är det figurer skapade av mänsklig hand eller en naturens nyck?
Joakim Wehlin, Lektor Uppsala universitet

Eventuella avslutande frågor Tid ca. 15:00-15:15

Time

All Day (Söndag)(GMT+02:00)

Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev så samtycker du till att vi lagrar din e-postadress.
Din e-postadress används endast för utskick av nyhetsbrev.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

Skip to content