Press

På gång

Här lägger vi ut pressinformation om vad som är pågång på Dalarnas museum.
I högerspalten finns logotyp och pressbild på museet att ladda ner.

Dalarnas museum delar ut stimulansbidrag

Dalarnas museum utlyser nu ett eller flera stimulansbidrag om upp till sammanlagt 50 000 kronor inom området kulturhistoria och kulturarv.

Länsmuseet vill på det här viset stimulera till utvecklingen och utbudet av ett levande kulturarv. Det kan förhoppningsvis bidra till att alla som bor eller rör sig i Dalarna ska kunna ta del av kulturarvet på nära håll.

Bidraget kan t ex gå till utvecklingen av en förenings utställningsverksamhet, till förverkligandet av en föreläsningsserie eller till en insats som gör en kulturhistoriskt värdefull plats mer tillgänglig eller lättare att förstå.

  • Vi vill genom denna utlysning underlätta lite grann för en eller ett par kulturarvsaktiva organisationer i Dalarna som på olika sätt kan ha påverkats av coronaviruset. Både de som under pandemin har lyckats dra till sig oväntat mycket publik och vill fortsätta att utvecklas. Och de som av samma orsak har haft svårt att upprätthålla en publik verksamhet men ändå vill planera för något inför nästa säsong, säger länsmuseichef Christer Björklund.

Läs mer om utlysningen på Dalarnas museums webb och på museets Facebook-sida. Sista ansökningsdag är 22 november 2020

Kontakt: Christer Björklund, 023-666 55 01, christer.bjorklund@dalarnasmuseum.se

Låt oss utse Dalarnas sju underverk!

Dalarna är fantastiskt tycker vi, och mycket känt och okänt finns att upptäcka i vårt landskap. Både
digitalt och fysiskt. Därför bjuder nu Dalarnas museum in till allmän omröstning i projektet Dalarnas
sju underverk.

Vår tanke är att samla och synliggöra sådant som är vackert, intressant, spännande, imponerande,
charmigt eller bara konstigt i vårt landskap. Helt enkelt sådant som kan rymmas under (den högst
subjektiva) rubriken ”underverk”. Underverken kan vara sådant vi ser och använder i dag, eller som
har funnits i äldre tid. Det kan vara stora idéer som aldrig blivit av, och spännande natur- och
kulturmiljöer. Det kan också vara kulturella bidrag, som litteratur, musik, konst, mat, traditioner,
uppfinningar, seder och bruk. Kanske imponerande insatser som vanligt folk har åstadkommit.
Under sommaren genomförs sju olika omröstningar fördelade i sju kategorier. Omröstningen sker via
Dalarnas museums hemsida. Bidragen kommer även presenteras på Facebook. Först ut är kategorin
”Natur och landskap”.

Varannan vecka under sommaren kan du därefter vara med och rösta fram vinnarna i respektive
kategori. Bidragen i de olika kategorierna presenteras när aktuell omröstning drar igång. Vinnarna i
varje kategori utgör slutligen tillsammans Dalarnas sju underverk.

Dalarnas museum vill genom projektet få en chans att engagera allmänheten, belysa gömda pärlor,
sprida kunskap som riskerar att gå förlorad och utöka Dalarnas besöksmål. Vi på Dalarnas museum hoppas därmed på en spännande sommar, som kommer bjuda dig på många
nya insikter och kunskaper om vårt fina landskap.

Alla kategorier, och tidsperiod för omröstning
• Natur och landskap: 17 – 26 juni
• Bygga och bo: 1 – 7 juli
• Kreativitet och tradition: 15 – 21 juli
• Landmärken: 29 juli – 4 aug
• Arbete och industri: 12 – 18 aug
• Livsgärningar: 26 aug – 1 sept
• Spår av det förflutna: 9 -15 sept

Kontakt:
Emma Henning, 076-695 38 77, emma.henning@dalarnasmuseum.se
Adam Moll, 072-145 44 95, adam.moll@dalarnasmuseum.se

Renhornskronan i Husby kyrka är från medeltiden

I Husby kyrka finns något så annorlunda som en ljuskrona gjord av renhorn. Kronan har genom åren väckt många frågor och inte minst rörande dess ålder. Nyligen togs prover från kronan för åldersanalys och resultaten är häpnadsväckande. Med stor sannolikhet kan kronas dateras till senmedeltid och tidsperioden 1450-1520. Kronan är minst 500 år gammal!

Dateringen stämmer mycket väl med tiden för när den större medeltida stenkyrkan i Husby stod färdig. Renhornskronan kan vara en gåva till kyrkan från samerna boende i området. Att det bott samer i Husby vet vi från kyrkböckerna från sent 1600- och tidigt 1700-tal. Den nya dateringen av kronan visar att de bott här mycket tidigare.

Kontakt
Kontakt: Joakim Wehlin, Dalarnas museum
Tel: 023-666 55 34
E-post: joakim.wehlin@dalarnasmuseum.se

Sommaröppet på Dalarnas museum!

Vi har tidigare berättat att Dalarnas museum under 500 dagar bryter upp från det traditionella mönstret för hur verksamheten bedrivs och gör saker lite annorlunda.

Det annorlunda består framförallt i var och hur museet gör sina utställningar, hur samlingarna visas upp och var de olika programaktiviteterna förläggs. En påtaglig förändring för publiken har varit att museibyggnaden i Falun hållits och kommer hållas stängd under våren och hösten 2020. Huvudanledningen till stängningen är att de stora museisamlingarna ska flyttas till nya magasin, vilket kräver massor av tid och mycket resurser.

Men nu är det dags för sommarsäsongen och som en del i våra Annorlunda 500 dagar öppnar vi utställningarna i Falun för publiken under perioden 13 juni – 30 aug. Naturligtvis med särskilda åtgärder för att förhindra smittspridning av Covid-19. Dessa kan ni läsa mer om på vår hemsida www.dalarnasmuseum.se

Öppettider under sommaren:

13-14 juni, kl 11-17

20-21 juni, kl 11-17

27-28 juni, kl 11-17

1 juli- 30 augusti, kl 11-17 dagligen.

Förutom de fasta utställningarna öppnas två tillfälliga utställningar:

Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverige och Arvid Backlund, gipsskulpturer

En pressvisning av dessa båda utställningar erbjuds den 10 juni.

Vänligen kontakta oss för att boka in en tid som passar under den aktuella dagen.

För bokning av pressvisning eller om det finns ytterligare frågor, vänligen kontakta

Anna Lögdqvist, Vo-chef Publika, Dalarnas museum.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 070-380 91 50

E-post: anna.logdqvist@dalarnasmuseum.se

Varmt välkomna till Dalarnas museum!

Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverige

Samerna finns och har funnits sedan en lång tid tillbaka i hela Dalarna. Om dessa samer, som levt långt från fjällvärlden, berättar Dalarnas museums nya vandringsutställning Ohtsedidh -Samiska kulturyttringar i Mellansverige.

Utställningen utmanar den etablerade bilden av samer som endast ett nomadiserande, renskötande folk som hör hemma i fjällvärlden. Besökaren får en ökad kännedom om den samiska kulturen och de samer som levt i det mellansvenska skogs- och jordbrukslandskapet.

Utställningen berättar om sockenlappar som yrkesgrupp och om skickliga hantverkare, men också hur man finner spåren av ett folk som med sitt respektfulla förhållningssätt till naturen har rört sig lätt och försiktigt i naturen.

Vandringsutställningen har producerats i samarbete mellan Dalarnas museum, Västmanlands läns museum, Länsmuseet Gävleborg, stiftelsen Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum i Östersund, Ájtte – svenskt fjäll och samemuseum samt Idre sameby.

Arvid Backlund, gipsskulpturer
Arvid Backlund föddes i Svärdsjö 1895, utbildade sig i Köpenhamn och var verksam i Stockholm samt Svärdsjö fram till sin död 1985. Han kan räknas in i den konstnärskrets, till vilken även Falugrafikerna tillhörde, som under 1920- och 30-talen spelade en betydelsefull roll i svenskt konstliv.

I sommarens utställning visas ett urval av Arvid Backlunds hundratals gipsskulpturer/förlagor, med tonvikt på porträtt och kyrkokonst. Besökarna kommer, förutom att njuta av de vackra skulpturerna i Dalarnas museum entréhall, även att kunna följa ett ”Backlundspår” genom hela museet för att ta del av de konstverk som finns permanent utställda där.

Utställningen är ett samarbete med Falu kommun.

Kurbits i karantän

Vår nya gemensamma livsstil i olika grader av karantän ger oss mindre av socialt umgänge och mer av tid hemma. Alla behöver tänka om och tänka nytt, både i arbetslivet och i det privata. Vi på Dalarnas museum tror att denna konstiga tid även kan föda kreativitet och skaparlust hos människor. Vi vill undersöka detta vidare, inspirera till skapande och samla för framtiden.

Därför startar nu Dalarnas museum projektet Kurbits i karantän, och vi bjuder in alla att skapa utifrån sin egen tolkning av kurbits. Hur man gör eller vilken typ av material man använder är upp till var och en -måla, teckna, jobba tredimensionellt eller digitalt. Därefter tar man ett foto av sin kurbits och skickar in bilden till Dalarnas museum på adressen kurbitsikarantan@dalarnasmuseum.se. Vi kommer löpande visa upp alla bilder på vår hemsida. Vissa bilder kanske hamnar i våra sociala medier. Verken har även en chans att dyka upp i en digital eller fysisk utställning framöver, beroende på vad som händer.

Kontaktperson:
Emma Henning, kommunikatör 076-695 38 77 emma.henning@dalarnasmuseum.se

Ytterligare bakgrund till projektet

Som länsmuseum har Dalarnas museum en massa kunskap om hur människor levt och verkat i Dalarna under historien. Vi har mot bakgrund av corona, precis som många andra, blivit tvungna att tänka om kring verksamheten och vi har valt att lägga fokus på vår digitala publik. Förhoppningen är att vi genom att sprida vår kunskap via olika digitala medier (hemsida, Facebook, Instagram, Vimeo och Digitalt museum) kan nå och glädja människor, trots att vi just nu inte kan erbjuda fysiska möten i museibyggnaden eller via vår programverksamhet runt i länet.

Förutom projektet Kurbits i karantän, samlar vi tips på vår hemsida om bland annat pyssel och recept med historisk anknytning. Vi släpper våra tidigare betalfilmer på Vimeo fria. Vi producerar nya filmer i syfte att visa upp vår verksamhet bakom kulisserna.

Ytterligare en satsning är ett fördjupande inslag kring olika ämnen vi jobbar med, kallat Samtal från ljugarbänken. Dessa korta filmer kommer ut löpande i våra sociala medier och på hemsidan. Hittills har vi pratat om påsken och lokala traditioner förknippade med denna, och nu senast är ämnet just kurbits. Varför heter det så och vilka målade dessa? Genom taggen #samtalfrånljugarbänken hoppas vi att fler blir inspirerade att sätta sig ner och prata om stort och smått, filma och dela med sig av kunskap och funderingar.

Hoppas vi kan kicka igång drivet och lusten att vara kreativa och skapa, runt om i hela Dalarna.

Annorlunda 500 dagar med Dalarnas museum

Dalarnas museum är Dalarnas länsmuseum. Museibyggnaden ligger i Falun och där visas vanligtvis museets utställningar. Men hela Dalarna är museets arena.

Under 500 dagar kommer museet att bryta upp från det traditionella mönstret för hur verksamheten bedrivs. Det annorlunda består framförallt i var och hur museet gör sina utställningar, hur samlingarna visas upp och var de olika programaktiviteterna förläggs. En påtaglig förändring för publiken är att museibyggnaden i Falun helt eller delvis kommer vara stängd under perioden, med start från den 1 oktober 2019.

Huvudanledningen är att de stora museisamlingarna ska flyttas till nya magasin. Det kräver massor av tid och mycket resurser.

Dalarnas museum har i över 150 år samlat in mängder av föremål, bilder, filmer, konst, ljudupptagningar, dokument, textilier mm för att spegla hur människor och miljöer, livet och betingelser här i Dalarna har sett ut och utvecklats genom tiderna. Att gå igenom och flytta in all denna kulturhistoria i moderna, ändamålsenliga och delvis klimatanpassade lokaler, med uppgraderade tekniska lösningar och säkerhet, är en stor händelse i museets långa historia. Satsningen borgar för att samlingarna på ett tryggare och mer hållbart sätt kan bevaras för framtida generationer. Det som finns i samlingarna kommer även att kunna bli mycket mer tillgängligt för samtidens publik när väl flytten är avklarad.

– Framför oss ligger nu ett jättejobb; att åstadkomma själva flytten. Den kommer uppta stora delar av vår tid under flera år. Det påverkar och i viss mån begränsar övrig verksamhet, i vart fall medan flytten pågår som mest intensivt.

Det säger Christer Björklund, länsmuseichef vid Dalarnas museum, och fortsätter:

– De 500 annorlunda dagarna är vårt sätt att göra en tidsbegränsad förskjutning av verksamhetens tyngdpunkt, för att skapa förutsättningar till såväl inre som yttre utveckling. Både en förnyelse av det publika uttrycket och flytten av museisamlingarna är angelägna uppgifter för att kunna möta omvärldens förväntningar på det moderna museet.

– Eftersom Dalarnas museum inte har tillräckligt med medel för att genomföra dessa stora förändringar och samtidigt bedriva övrig verksamhet precis som vanligt, blir lösningen helt enkelt att prioritera rätt hårt och även att göra saker lite annorlunda under en period. Vi räknar t ex med att möta publiken mer runt i länet i samarbete med andra och testa nya digitala sätt att nå besökare.

Dalarnas museum som sådant ska inte flytta, utan kommer att finnas kvar där det ligger idag. Det är samlingarna och en del av personalen som byter lokaler. Restaurang Kopparhatten som är belägen i museets byggnad kommer att hålla öppet, så den som vill få sig en god lunch, middag, en drink eller bara en fika på en av de finaste platserna i centrala Falun kommer även fortsättningsvis att kunna gå dit.

Dalarnas museum har även ambitionen att bidra till att hela Dalarna utvecklas som hållbart besöksmål. Siktet är inställt på att samarbeta med kommuner och lokala kulturaktörer. Museet vill t ex hjälpa till att lyfta fram de kulturhistoriska värden som är förknippade med många av länets alla fantastiska platser och som kan förhöja upplevelserna av dessa miljöer för både lokalbefolkning och besökare. Dalarnas museum vill också bidra positivt till kommunernas och Visit Dalarnas kraftsamlingar kring besöksnäringen.

En del av museets insats blir att hålla öppet besöksmålet i Falun som vanligt under turistsäsongen sommaren 2020.

– Det är en spännande, utmanande tid som nu ligger framför Dalarnas museum. Vi kommer sakna publikens besök i Falun. Vi ser samtidigt fram emot det förestående förnyelsearbetets olika delar och att få möta publiken runt i länet och på delvis nya sätt, säger Anna Lögdqvist, chef för Dalarnas museums publika avdelning.

På Dalarnas museums digitala kanaler kan man följa vad som händer på olika platser runt om i länet där museet är inblandat under denna 500-dagarsperiod.

Några exempel är utställningarna Timmerhuskultur i Övre Dalarna som öppnar den 31/8 på Mora bibliotek och kulturhus och pågår till slutet av november för att sedan vandra vidare till Rättvik och därefter Orsa, Fira Demokratin! som visas på Ludvika bibliotek under hösten och DalaKonst19 (”Höstsalongen”) som visas i den då tillfälligt öppnade Konsthallen i Falun under senhösten. Därutöver är ett antal andra programpunkter och arrangemang med föreläsningar och annat redan planerade runt om i länet. Se Dalarnas museums webb för ett kalendarium.

Kontakt:

Christer Björklund
landsantikvarie, länsmuseichef
023-666 55 01
christer.bjorklund@dalarnasmuseum.se

Anna Lögdqvist
antikvarie, avdelningschef (Publika)
023-666 55 26
anna.logdqvist@dalarnasmuseum.se

Nu smygstartar 500-års jubileet för Gustav Vasas äventyr i Dalarna!

Vintern 2020-2021 är det 500 år sedan Gustav Vasa gjorde sin äventyrliga resa genom Dalarna, vilken på kungens initiativ senare nedtecknades i Peder Svarts krönika. Många är de sägner som kan kopplas till olika geografiska platser i Dalarna, där Gustav Vasas flykt genom dasset i Ornässtugan är en av de mest kända.

I Dalarna vet vi att det är många, föreningar, kommuner och andra organisationer, som på olika sätt kommer uppmärksamma detta jubileum. Arrangemangen består bland annat av föreläsningar, konserter, vandringar, teatrar, utställningar med mera. Alla med fokus på Gustav Vasa.

För att nå ut starkare med programmen och kunskapen kring Gustav Vasas äventyr i Dalarna har ett gemensamt initiativ tagits av undertecknade, som går ut på att mötas och samla arrangemangen under ett gemensamt marknadsföringsparaply kallat ”Vasa(sp)året”. Ett antal arbetsmöten har redan hållits och planerna är långt gångna.

Även om det var först i december 1520 som Gustav anlände till Dalarna kommer jubileet smygstarta redan 10 januari 2020. Då med ett boksläpp av boken ”Ornässtugan, sägen och sanning” under Ljuskvällen på Ornässtugan. Därefter följer en rad arrangemang under våren och sommaren, för att intensifieras fram emot december 2020 med bland annat utställningen ”Gustav Vasa talar ur skägget” på Dalarnas museum. Jubileet avslutas med särskilda festligheter i Mora i början av 2021, där Gustav samlade Morkarlarna inför sin vandring mot Stockholm. Detta kommer att ske i anslutning till Vasaloppets målområde där också statyn av Gustav Vasa står.

Från 10 januari hittas även kalendariet för Vasaspåret samlat i sin helhet på Dalarnas museums hemsida (www.dalarnasmuseum.se) och kommer fyllas på med fler evenemang varefter jubileet pågår.
Ytterligare en förhoppning som finns hos undertecknade är att jubileet ska stärka kulturturismen i Dalarna, både regionalt och nationellt. Genom att kombinera arrangemang med fokus på historia/kultur med perspektivet idrott/hälsa ser vi möjligheten att skapa ett bestående erbjudande inom ramen för något vi valt att kalla ”kulturmotion”. Vad detta exakt kommer vara kan vi inte avslöja just nu, men bär i minnet att även 400-års jubileet av Gustav Vasas Dalaäventyr uppmärksammades på bred front i landet. Vilket bland annat resulterade i ett numera världskänt arrangemang – nämligen Vasaloppet, som firar sitt 100-årsjubileum 2022.

Anna Lögdqvist, Dalarnas museum
Åsa Ehlis, Ornässtugan
Eva-Lena Frick, Vasaloppet

Dalarnas museum, vit logotype
Foto: Ryan Garrison
Skip to content