Press

På gång

Här lägger vi ut pressinformation om vad som är pågång på Dalarnas museum.
I högerspalten finns logotyp och pressbild på museet att ladda ner.

Sommaröppet på Dalarnas museum!

Vi har tidigare berättat att Dalarnas museum under 500 dagar bryter upp från det traditionella mönstret för hur verksamheten bedrivs och gör saker lite annorlunda.

Det annorlunda består framförallt i var och hur museet gör sina utställningar, hur samlingarna visas upp och var de olika programaktiviteterna förläggs. En påtaglig förändring för publiken har varit att museibyggnaden i Falun hållits och kommer hållas stängd under våren och hösten 2020. Huvudanledningen till stängningen är att de stora museisamlingarna ska flyttas till nya magasin, vilket kräver massor av tid och mycket resurser.

Men nu är det dags för sommarsäsongen och som en del i våra Annorlunda 500 dagar öppnar vi utställningarna i Falun för publiken under perioden 13 juni – 30 aug. Naturligtvis med särskilda åtgärder för att förhindra smittspridning av Covid-19. Dessa kan ni läsa mer om på vår hemsida www.dalarnasmuseum.se

Öppettider under sommaren:

13-14 juni, kl 11-17

20-21 juni, kl 11-17

27-28 juni, kl 11-17

1 juli- 30 augusti, kl 11-17 dagligen.

Förutom de fasta utställningarna öppnas två tillfälliga utställningar:

Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverige och Arvid Backlund, gipsskulpturer

En pressvisning av dessa båda utställningar erbjuds den 10 juni.

Vänligen kontakta oss för att boka in en tid som passar under den aktuella dagen.

För bokning av pressvisning eller om det finns ytterligare frågor, vänligen kontakta

Anna Lögdqvist, Vo-chef Publika, Dalarnas museum.

Kontaktuppgifter:

Mobil: 070-380 91 50

E-post: anna.logdqvist@dalarnasmuseum.se

Varmt välkomna till Dalarnas museum!

Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverige

Samerna finns och har funnits sedan en lång tid tillbaka i hela Dalarna. Om dessa samer, som levt långt från fjällvärlden, berättar Dalarnas museums nya vandringsutställning Ohtsedidh -Samiska kulturyttringar i Mellansverige.

Utställningen utmanar den etablerade bilden av samer som endast ett nomadiserande, renskötande folk som hör hemma i fjällvärlden. Besökaren får en ökad kännedom om den samiska kulturen och de samer som levt i det mellansvenska skogs- och jordbrukslandskapet.

Utställningen berättar om sockenlappar som yrkesgrupp och om skickliga hantverkare, men också hur man finner spåren av ett folk som med sitt respektfulla förhållningssätt till naturen har rört sig lätt och försiktigt i naturen.

Vandringsutställningen har producerats i samarbete mellan Dalarnas museum, Västmanlands läns museum, Länsmuseet Gävleborg, stiftelsen Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum i Östersund, Ájtte – svenskt fjäll och samemuseum samt Idre sameby.

Arvid Backlund, gipsskulpturer
Arvid Backlund föddes i Svärdsjö 1895, utbildade sig i Köpenhamn och var verksam i Stockholm samt Svärdsjö fram till sin död 1985. Han kan räknas in i den konstnärskrets, till vilken även Falugrafikerna tillhörde, som under 1920- och 30-talen spelade en betydelsefull roll i svenskt konstliv.

I sommarens utställning visas ett urval av Arvid Backlunds hundratals gipsskulpturer/förlagor, med tonvikt på porträtt och kyrkokonst. Besökarna kommer, förutom att njuta av de vackra skulpturerna i Dalarnas museum entréhall, även att kunna följa ett ”Backlundspår” genom hela museet för att ta del av de konstverk som finns permanent utställda där.

Utställningen är ett samarbete med Falu kommun.

Nu smygstartar 500-års jubileet för Gustav Vasas äventyr i Dalarna!

Vintern 2020-2021 är det 500 år sedan Gustav Vasa gjorde sin äventyrliga resa genom Dalarna, vilken på kungens initiativ senare nedtecknades i Peder Svarts krönika. Många är de sägner som kan kopplas till olika geografiska platser i Dalarna, där Gustav Vasas flykt genom dasset i Ornässtugan är en av de mest kända.
I Dalarna vet vi att det är många, föreningar, kommuner och andra organisationer, som på olika sätt kommer uppmärksamma detta jubileum. Arrangemangen består bland annat av föreläsningar, konserter, vandringar, teatrar, utställningar med mera. Alla med fokus på Gustav Vasa.
För att nå ut starkare med programmen och kunskapen kring Gustav Vasas äventyr i Dalarna har ett gemensamt initiativ tagits av undertecknade, som går ut på att mötas och samla arrangemangen under ett gemensamt marknadsföringsparaply kallat ”Vasa(sp)året”. Ett antal arbetsmöten har redan hållits och planerna är långt gångna.
Även om det var först i december 1520 som Gustav anlände till Dalarna kommer jubileet smygstarta redan 10 januari 2020. Då med ett boksläpp av boken ”Ornässtugan, sägen och sanning” under Ljuskvällen på Ornässtugan. Därefter följer en rad arrangemang under våren och sommaren, för att intensifieras fram emot december 2020 med bland annat utställningen ”Gustav Vasa talar ur skägget” på Dalarnas museum. Jubileet avslutas med särskilda festligheter i Mora i början av 2021, där Gustav samlade Morkarlarna inför sin vandring mot Stockholm. Detta kommer att ske i anslutning till Vasaloppets målområde där också statyn av Gustav Vasa står.
Från 10 januari hittas även kalendariet för Vasaspåret samlat i sin helhet på Dalarnas museums hemsida (www.dalarnasmuseum.se) och kommer fyllas på med fler evenemang varefter jubileet pågår.
Ytterligare en förhoppning som finns hos undertecknade är att jubileet ska stärka kulturturismen i Dalarna, både regionalt och nationellt. Genom att kombinera arrangemang med fokus på historia/kultur med perspektivet idrott/hälsa ser vi möjligheten att skapa ett bestående erbjudande inom ramen för något vi valt att kalla ”kulturmotion”. Vad detta exakt kommer vara kan vi inte avslöja just nu, men bär i minnet att även 400-års jubileet av Gustav Vasas Dalaäventyr uppmärksammades på bred front i landet. Vilket bland annat resulterade i ett numera världskänt arrangemang – nämligen Vasaloppet, som firar sitt 100-årsjubileum 2022.

Anna Lögdqvist, Dalarnas museum
Åsa Ehlis, Ornässtugan
Eva-Lena Frick, Vasaloppet

Dalarnas museum, vit logotype
Foto: Ryan Garrison
Skip to content