Fasta utställningar

Dalarnas rika kulturhistoria visas i de fasta utställningarna. I rummen för tillfälliga konst-och kulturhistoriska utställningar avlöser intressanta teman varann under året, dessa tillsammans med de fasta utställningar gör besöket till en intressant-lärorik-tankeväckande-vacker-givande upplevelse.

Skip to content